Forex Ovo
Forex OvoSeagate HDD Entriegelungsanweisungen Entriegeln Seagate Festplatten Vor kurzem habe ich bemerkt, dass eine Menge Leute (meist X-Box Benutzer) aus irgendeinem Grund wollen, um ihre Antriebe zu entsperren. Da das Brechen von Festplatten (HDD) mein zweites Hobby ist, habe ich herausgefunden, dass die Entriegelung auf verschiedene Arten erfolgen kann. Jetzt werde ich ein paar von ihnen beschreiben. Die hier beschriebene Methode entfernt jedes Passwort (Master oder User), kann aber nur auf bestimmte Modelle angewendet werden. Methode 1: Entriegeln eines Seagate-Laufwerks mithilfe von Master-Kennwort Eine Menge Leute beziehen sich auf ein Dienstprogramm namens ATAPWD. Ich muss sagen, dass es viel bessere Alternative: MHDD. Dieses Werkzeug ist SEHR leistungsfahig, aber seien Sie vorsichtig damit Besser lesen Sie den doc. Sowieso. Fuhren Sie es aus, wahlen Sie Ihr gesperrtes Laufwerk aus, und geben Sie dann den folgenden Befehl ein: ID. Es sollte Ihnen einige Informationen uber Ihre Festplatte, und wenn es gesperrt ist, dann sehen Sie entsprechende Meldung. Geben Sie nun UNLOCK ein und drucken Sie die Eingabetaste. Programm wird Sie fragen, ob Sie Master-Passwort oder Benutzerkennwort verwenden mochten. Geben Sie hier 1 ein. Jetzt werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben. Bitte beachten Sie: Sie haben nur 5 Versuche Sie mussen das Laufwerk wieder nach alle 5 Versuche re-power. Geben Sie nun das Kennwort ein. Es ist einer der folgenden (Typ genau wie hier gezeigt): Seagate (und nach diesem Wort Typ 25 Raume Ja, drucken Sie Ihre Leertaste funfundzwanzig Mal). XBOXSCENE TEAMASSEMBLY Die letzten beiden sind nur fur xbox Laufwerke gut. Sie mussen alle versuchen. Nachdem Sie ein Passwort eingegeben und die Eingabetaste gedruckt haben, schauen Sie sich die erste Zeile Ihres Monitors an (ERR, INDEX, DREQ, BUSY usw.). Wenn ERR NICHT ROT ist, haben Sie es getroffen. Sie haben das Passwort gefunden. Jetzt gibt es den zweiten Schritt: Geben Sie DISPWD ein und drucken Sie enter. Wahlen Sie das Master-Passwort erneut durch Eingabe von 1 Geben Sie Ihr Passwort noch einmal ein. Nun ist der Antrieb entriegelt. Wenn dies nicht, dann gibt es einen anderen Weg. Methode 2: Freischalten durch Verwenden von Seagate-Firmware-Update-Tools Was in diesen Updates besonders ist, ist, dass Sie Ihr Laufwerk durch Anwenden eines Updates (eine Art Fehler im Aktualisierungsprozess) entsperren konnen. Ich habe mehrere Boot-Disketten vorbereitet, so dass Sie nur eine Diskette erstellen und booten konnen. Der Firmwareaktualisierungsprozess wird automatisch gestartet. Folgende Modelle werden behandelt: U5: ST340823A, ST330621A, ST320413A, ST315311A, ST310211A, ST38411A U8: ST34313A, ST36811A, ST38410A, ST310222A Barracuda ATA 4: ST315313A, ST320011A, ST330011A, ST340016A, ST360021A, ST380021A, ST313021A Methode 3: Entriegeln mit Kommerzielle Freischaltung Software Hinzugefugt 25. Juni 2007 Es scheint, dass ein Unternehmen gelungen, diese und viele andere Festplatten zu knacken. Ihr Service ist nicht kostenlos, aber fur die meisten Festplatten gibt es keine Alternative. Gunstige HDD Entriegelung: HDD Entsperren Wizard Nicht billig Entriegelung (aber dieses speichert Ihre Daten): Repair Station Kontakt mich, wenn Sie haben mehr Moglichkeiten gefunden und wollen themInvestiranje danas vie nije tako nedostian i dalek pojam kao zu teilen bio Tokom godina Prologs jen Veka Nova-Ara je Donela sa sobom, brutete opteg drutvenog napretka, tehniko-tehnolokih inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od Njih jer sutinski predstavlja mogunost investiranja na najveem finansijskom svetskom tritu Koje je danas dostupno irokom drutvenom auditorijumu. Moglo bi se rei, kao najznaajnija Weste u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogunost investiranja na tritu novca koja je ne samo dostupna svakom, ve je Donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekten. Svi investicioni projekti (investicije) Sie haben keine Berechtigung zur Stellungnahme. Ein mogu imati makro ich mikro aspekt, eine manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari odreena dobit. Na mikro Nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ogranieni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe DA bi se maksimizirlo ostvarenje VIIh ekonomskih ciljeva (Gewinn ili zarada). Vano je istai da se sve vie pored investiranja u ProjektE, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangaovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne tapezieren finansijskog Trita, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, ein naroiti s poetka 21-og veka. Happy Business Team applaudiert zusammen Tako je berza novca (Forex-Markt) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujui svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan nain omoguava viestruka dobit u odnosu na uloeni kapital uz minimalne trokove poslovanja. Investiranje na Forex-Markt-u ima oigledne prednosti Prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledita investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u Spada u nezavine investicione projekten GDE projekti meusobno ne konkuriu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nuno ne iskljuuje druge investicione projekten. U konkretnom sluaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podloan disproporciji u pogledu meusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinani trejdovi), ein zu na svojstven nain odbacuje mogunosti Loeg Ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim trokovima poslovanja Koji se, ta vie, mogu preduprediti na razne naine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinanog trejda u skladu sa principima Koji ukljuuju kontrolu rizika (Risk Management). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne Subjekte, bez razlike, tim Pre svi uesnici Forex-Markt-a posluju pod iStim trinim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ogranienja i razlika. Najvea i najuestalija Greka trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistiki Podaci Koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takoe, pruaju GFZ-Nummer u situaciju da Veina onih Koji nemaju Uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne Vetine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi Koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada znaajno uveavajui svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog Broja uesnika na najveem finansijskom tritu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispo, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni Poslovi u koje Spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog Rauna sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takoe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i vetina jer danas postoji bezbroj naina (seminari, Kole i kursevi, webinari itd.) Da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informie, naui neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i injenica da je Veina programa edukacije potpuno besplatna, Dobro organizovana, ein povrh svega, Tokom itavog procesa trgovanja obezbeena je profesionalna podrka od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja Poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnika potpora i sl Aufrechtzuerhalten. Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje Profita ve svaki trejder mora teiti da postane Profesionalac. ta vie, vorab i USPE da zu ostvari, tim pre e uspeti da se pridrui uspenoj druini 15 posto, ein uprotivnom moe linijom manjeg otpora tavoriti u skupini 85 posto koju ine proseni i neuspeni trejderi, ein sve zu shvati zu tun potpunog gubitka kapitala . Forex trgovanje zahteva iskljuivo profesionalan pristup u Radu, ne TRPI nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovoenju odreene metodologije i sl. Meutim, poslovne Aktivnosti na Forex-Markt-u pruaju Irok dijapazon profesionalnih mogunosti koje individua bira Prema sopstvenom afinitetu i psihofizikim sposobnostima, pa u tom smislu, svako moe samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim eli da se Bavi. Ali,..... Na na na na na na na na na na......................., Svatarenje na na..................................... Svaki trejder Profesionalac treba da zna prioritete u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profilie, ich stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitiari Trita, ali ukoliko zu nisu, u svojoj strategiji rada usvojie analitike metode koje su im lako Zugangliche i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitiari grafikona, fantastini predavai edukativnih programskih sadraja, programeri odlinih trgovinskih sistema i drugi uspeni profesionalci Koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. ITAV niz profesionalnih zanimanja bitie u oblasti poslovanja Forex-Markt-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, brutete znanja i usvajanja odreenih vetina za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti iskljuivo u donoenju konane odluke biti trejder ili ne. U svakom sluaju, ta god da odaberete, setzen Sie dopeha je samo jedan budite profesionalac Druga varijanta ne postoji. Forex trgovanje jeste posao investiranja Ich nehme an zu treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova reenica kruna svega zu se dogaa Fore ili as as as as as ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili....... Elem, mnogi programmi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrauju teme poput Risikosteuerung. Money Management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadre elemente Koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se esto dogaa da se nestrpljivi trejderi najpre nau u vodama Welikich investicija zu svakako jeste globalno finansijsko banal, ein tek onda poinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije Najee Nase naslov 8211 ta je Forex8230a pod tim se Najee podrazumevaju OptE informacije o nainu funkcionisanja Forex-Markt-a, objanjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i sline trivijalne stvari. Ali, ni rei o investicijama, kojima se prosor und literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. Naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi Koji Nikada ranije nisu Imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, ak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako tun njega Ikada i doe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na poetak Kao prvo, ukoliko uopte Elimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem zu automatski znai da Elimo da investiramo. Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac ich bez obzira na veliinu kapitala kojom raspolae, auf svakako obavlja investicione poslove. Svi uesnici Forex-Markt-a imaju svoje mesto na trinoj utakmici pod jednakim trinim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ogranienja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali pekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera naui da je Svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog Rauna u cilju pribavljanja odreenog Profita. Drugim reima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Kaufen ili Verkaufen pozicije jeste zavrni potez investicione odluke. Da, zavrni potez Ich bin bi bar tako trebalo da bude. Donoenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se zu Apsolutno dogaa svaki, Svaki ali ba setzen, kada kliknemo na opciju Offene Position ili Neuer Auftrag, ve kako Gott da se zvalo. Osim Toga, donoenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao UVEK treba da predhodi Trefferliste oder Trina analiza iz ega prirodno sledi da investiciona Odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloivih resursa. Sutina svake investicije lei u injenici da sama po sebi ne donosi automatski Gewinn ve da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju odreenih posdtignua i unapreenja svojih pozicija na tritu. Zato, svaki trejder treba da, pre Nego zu uopte pone da trguje na Forex-u dobro Izui lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom Linom programskom planu edukacije. Vrednost neke valute i njeno kretanje na tritu povezano je sa dogaajima na tritima raba karakteristike robnih valuta. Tako i kretanje cena nafte na Berzi, jedne od najvanijih stratekih energenata, znatno utie na cene odreenih valutnih parova, ein samim tim valuta odreenih zemalja, ini odraz ukupnog stanja u privredi TIH zemalja. Obzirom da su Robe kljuni resurs u rastu svetske privrede i da samim tim utiu na globalnu industriju, za trgovanje na svetskom finansijskom tritu je potrebno znati vezu izmeu roba i Valuta. Osim toga, praenje odnosa roba ich valuta podrazumeva praenje indeksa cena Robe (CRB). Kad cene robe rastu, njihov porast Siedlung iri na privredu poveanjem trokova proizvodnje i roba. Centralne Banke paljivo schwafeln tu inflacijsku tendenciju, koriste informacije o privrednom rastu, odnosno kretanju inflatorskih odnosa i kamatnih stopa, zu ujedno predstavlja glavne inioce za Dalja kretanja cena Valuta. Dobar Grundierung smo imali 2006. godine, kada je CRB indeks pokazao trend smanjenja cena zbog kolapsa und sektoru cena energie, vor svega cena nafte na berzi. Inae, Takoe, i odnos valuta ich akcija (deonica) je podruje interesa koje postaje sve vanije za trgovce. Na svim tritima akcija von sveta izvozni sektori profitiraju von slabljenja domae valute. Sa druge strane imamo situaciju da Sirova nafta i njeni derivati, kao vani energenti privrednog rasta igraju Vanu ulogu u svetu Koji zavisi od energije zasnovane na ugljovodonicima, te da e cena nafte na Berzi bitno uticati stimulativno ili zaustavljujue na Privredni rast svake zemlje. Na Primer, Ekonomska istraivanja pokazuju da se za svaki porast cene od 10 dolara po barelu nafte stvarni BDP (bruto drutveni proizvod) u Sjedinjenim Dravama Amerike smanjuje za oko 0,4 posto privrednog rasta. Kratkorono posmatrano, uber cena nafte na berzi rezultira smanjenjem oekivanog privredog rasta. Zapravo, poveanje cena nafte na Berzi, najavljuju poveanje cena prevoza i trokove proizvodnje po jedinici i na taj nain postaju kljuni inioc inflacije u ceni Robe. Jo je vanija injenica es brzy rast cena sirove nafte ometa oekivani razvoj cena Ich podstie strah von njegovog usporavanja. Tanije posmatrano, jedan od najvanijih aspekata kod kretanja cena nafte na Berzi jeste taj, zu reakcija Trita na poveanje TIH cena esto prenaglaava njihovu vanost, zu se posebno primeuje u amerikoj privredi. Ali, na globalnom planu s poetka tekue kalendarske godine, aktuelna deavanja pokazuju nagle oscilacije u kretanju cena nafte na Berzi, izazvane pre svega situacijom na politikom planu i stratekim svetekim poligonima moi energetskih potencijala (pravovremene Vesti se mogu proitati na vodeim svetskim sajtovima, i kao Na sajtu fxlider koji svakodnevno sainjava Ich dostavlja fundamentalne analize na srpskom jeziku svim svojim trejderima). Novija istraivanja Saveznih rezervi pokazuju da se, zapravo, ok von porasta cena nafte na berzi lako apsorbuje von amerikoj privredi vrednoj vie von 15 triliona dolara. Tako, na Grundierung, porast von 100 posto u ceni sirove nafte pretvara poveanje potroake korpe u Sjedinjenim Dravama za samo 3,2 posto. Meutim, situacija nije ista u svim zemljama, odnosno, neke zemlje (izvoznici nafte na svetskom tritu) profitiraju od poveanja cena sirove nafte, dok Ostale zemlje ne. Budui, da Sirova nafta ne spada u iroke potronje Gewand, promene cena indirektno se manifestuju kroz cene mnogih drugih roba i sluga, ein u najveoj meri usled oka izazvanog porastom cena nafte na Berzi. Tipovi nafte kojima se trguje na Berzi su: slatka Sirova nafta (Sweet Ol), Kisela Sirova nafta (Sour roh), Brent-Ol, WTI (West Texas intermadiate), dr Iranska teka nafta i. Slatka sirova nafta je nafte koji je lak za rafinisanje pa je i traeniji za trgovinu na berzi. Kisela sirova nafta sadri visok nivo sumpora (ima karakteristischer Miris jaja), teka je za rafinisanje i manje traena na berzi. Brent Ol je Spitze slatve sirove nafte koji predstavlja merni Standard za procenjivanje drugih sirovih nafti. WTI je visoko kvalitetna Sirova nafta (u zapadnom svetu se i misli na ovu naftu kada se upotrebi Anschl Sirova nafta), sadri 0,25 sumpora, laka je za rafinisanje i veoma traaena robnoj Berzi. Brent Ol je meavina tj. Kombinacija sirove nafte von vie lokacija, ein najvie sa naftnih polja u Brent.. Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br... Njena gravitacija API je 38,3 stepena ich spada und see ich svetle sirove nafte, sadri 0,37 sumpora, tako da spada und su? (slatke) sirove nafte. Brent Ol meavina je idealna za pravljenje benzina ich srednjih destilata, za kojima je izuzetno velika potranja und severizapadnoj Evropi, ein gde se vri njena prerada. Meutim, ako se uporedi Brent Ol Sirova nafta sa drugim sirovim uljima ukljuujui i WTI, nalazimo da je povoljna za izvoz, jen i poznata injenica da se VRI preiavanje Brent Ol meavine u Sjedinjenim Amerikim Dravama (iStone Obale i meksiki zaliv) kao iu regionu Mediterana Brend Ol Sirova nafta, kao i Nafta WTI, su u opadanju kad je re o proizvodnji, ali je Vana injenica da i dalje figurira kao Bitan reper za Ostale sirove nafte Evrope, Afrike i Bliskog istoka. Rezerve sirove nafte, podrazumevaju koliinu sirove nafte u ekonomskom regionu, eine da bi Galle ukalkulisane kao rezerve moraju biti u mogunosti da se ekstrakuju trenutnom raspoloivom tehnologijom. Um zu znai sa se nafta koja se nalazi na dubinama von trenutnog domaaja ne rauna u nacionalne rezerve. Bitan je i Problem sve veeg nedostatka visokokvalitetne nafte (slatke) jer nafte manjeg kvaliteta ne mogu von zadovolje kriterijume sve stroijih ekolokih standarda. Brentol sirova nafta je pronaena 1960. godine, ein najvie se eksploatie von stiel Velike Britanije, Norveke, Danske, Holandije i Nemake. Tipino za ovu vrstu sirove nafte je da se tee rafinie von WTI tipa nafte, kao ich da je manje slatka u poreenju sa njom. Inae, naftom se najvie trguje na robnim berzama, ein najvea svetska robna berza na kojoj se trguje fjuersima na robu je Njujorka robna berza (danas je nach najvea berza za trgovinu naftoni plemenitim metalima). Es stehen keine Parkmoglichkeiten zur Verfugung. Druga velika berza je londonska berz, u novije vreme euronext (NYSE), najvea meudravna evropska berza akcija ich robe. Euronext je formirana 2000. godine spajanjem amsterdamske, pariske i briselske berze, ein njoj se 2001. pripojila tun tada najvea Evropska berza fjuersa i opcija u Londonu (LIFFE), ein kasnije i Lisabonska. Godine 2007. Euronext se spaja sa Njujorkom (NYSE) in Form von Aktien der NYSE Euronext berzu. Na ovoj berzi se najvie kotira nafta Nordliche See Brent Crude tj. Nafta tipa Brentol. Barel je mera koje se najee koristi kao jedinica zapremine sirove nafte. Jedan barel iznosi 42 Jahre alt amerika galona zu je jenako 158,9873 litara. Barel sirove nafte. Gepolitika de avanja u svetu (nemiri u Libiji i sl.), Ima ich svoje osnovne karakteristike koje su flugel kao odreujui element neophodnog kvaliteta. Na tritu Tokom ovih turbulentnih vremena, osnovne karakteristike u kvalitativnom znaenju povratno utiu i na cenu, ako ne i na sve spekulativne pratee radnje. Ovo je potpuno logino i evidentno, posebno ako se uzme u obzir da je sirova nafta jedan von najvanijih stratekih svetkih proizvoda. U osnovne karakteristike sirove nafte spadaju: API gustina, procena koliine banzina koja se moe dobiti, postotak sumpora, koliina vode i oktanski broj, sadraj parafina, naftena i Aromata. Sirova nafta (Crude Oil) Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr. Aktuelle Wetterinfos fur Dubai Fateh (offshore Ujedinjeni Arapski Emirati) sa 2,0 sumpora. Barel sirove nafte vrste Ekofisk je skuplji nekoliko dolarabbl, s tim da su trokovi tankerskog transporta nafte Dubai Fateh skoro duplo vei usled dvostrukog pretovara pri transportu, zu se ukupno odraava na cenu za barel sirove nafte na konkurentskom tritu. Snanim razvojem azijskih ekonomija, Kine, Juni Korea, Indonesien Indokine i Indije, dolazi do poveane potrane za sirovom naftom. Oporavkom ich razvojem ruske ekonomije potranja se uveava. Sledei uzronik rasta potranje su Federalne Rezerve SAD, kao i sve zemlje OECD-a Koje, Prema sopstvenom dogovoru, moraju da dre rezerve nafte u koliini za 90 dana sopstvene potronje. Allgemeines, ponuda odgovara potranji, ali je evidentna i injenica da je potranja und porastu i takva e biti i narednih godina. Shodno ovim injenicama, kao i najnovijim kretanjima na makroekonomskom planu, barel sirove nafte je sve znaajniji faktor u svim analizama svetske krize. Dakle, moe se zakljuiti, astronomska, cena, na tritu, za jedan, barel, sirove, nafte, nije, rezultat, samo, trinih, odnosa, ponude, i,,,,,,,,,,,,,,, Cena za barel sirove nafte sve je vea zbog nedostatka tzv. Slatke lake nafte (su?es helles ol) na tritu. U su? Leichtol spadaju Amerika laka nafta, nafta iz nalazita Severnog mora, deo nafte sa Bliskog Istoka, Severn i Zapadne Afrike i Venecuele. Istraivanje, proizvodnja i prerada ove nafte su jeftinije jer se ona nalazi na manjim dubinama te se pri istraivanju znaajno smanjuje rizik ulaganja. Budui da se proizvodnja, odnosno, eksploatacija Najee odvija na raun sopstvene energije ili uz minimalnu pomo i ulaganja, jer se Eizellen nafta nalazi u pogodnim prirodnim uslovima leitima, ove nafte nemaju tetnih primesa, ili su tetne materije samo u tragovima, njihova prerada je prosta I jeftina Za ove nafte se moe von rei da su naisto 8220boji dar8221. Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigte Staaten von Amerika. Razvojem tzv. 8220levih pokreta8221 u Junoj Americi (na zapadu se koriste Termini 8220leftizam8221 ili 8220avizam8221) dolazi tun nacionalizacije naftnih polja (Venezuela Bolivien), pootravanja poreske politike (Ekvador, Brasilien) kao i poveanja socijalnih meudravnih napetosti (Bolivija, Kolumbija, Ekvador). Pri tome, trokovi kao i nesigurnost proizvodnje rastu, zu utie na sigurnost snabdevanja Trita ein zu rezultira rastom cene za barel sirove nafte. Von njenog otkria pa tun danas, istorija cena nafte pokazala je da je ona varirala je uzavisnosti od Ponude i tranje, kao i kod svake druge Robe. U poetku dok se lako dolazilo tun novih nalazita i dok je bilo u izobilju, shodno tadanjoj potranji, cena nafte je bila stabilna. Tokom vremena nafta je dobijala sve vie na znaaju industijalizacijom i novim proizvodima od nafte i postala strateka SIROVINA bez Koje svet vie ne moe. Ta vie, nafta ich cena nafte, poela je vremonom da utie na drave i odnose u svetu. Tanije Reeno, cena nafte je postala kljuni faktor u svetu sa bitnim utivajem na dogaaje kroz istoriju razvoja drutva, ali su i dogaaji u svetu (monopoli i ratovi) Imali povretni kljuni uticaj na cenu nafte. Istorijski gledano kretanje cena nafte moemo podeliti und nekoliko faza: faze relativne stabilnosti ich faze velikih kriza. Takoe, moemo izdvojiti nekoliko karakteristinih perioda. Periode pre drugog svetskog rata ich komme vlada relativna stabilnost cena nafte ich amerika dominacija. Zeitraum posle drugog svetskog rata, vreme laganog slabljenja dominacije sedam sestara ich formiranja OPEC-a poetkom 1960. godine. Kao i njegovog rasta naredne decenije. Zatim dolazi Zeitraum naftnog embarga (izraelsko-Arabisch konflikt, 1973) i dalji uticaj ratova, Iranska revolucija (1980 godine), Irak-Iran i drugi konflikti u svetu (zalivski Ratte 1990 godine itd.) Koji su Imali uticaj na ponudu nafte, kreirajui istoriju cena nafte, tun sve danas kada su velike oscilacije kulminirale Tokom 2008. godine sa najveom cenom i dalje aktuelnih deavanja s poetka tun 21. veka i novih konflikata (Egipat, Libija). Primera radi, istorija cena nafte hronolokim prikazom pokazuje da je 1972 godine iznosila tri dolara po barelu, tun kraja 1974. cena nafte se uetvorostuila 12 dolara po barelu tun. Uzrok ovome je biopapier Sirije i Egipta na Izrael 1973. godine. U zu vreme arapske zemlje su prowvodile oko Haustier miliona barela nafte dnevno. Nakon ove krize vena nafte je bila relativno stabilna tun kraja sedamdesetih godina prolog veka. Ve poetkom 1980 godine, dogaaji u Iraku i Iranu su doneli novi talas poremeaja cena nafte usled smanjenja proizvodnje, odnosno gubitka produkcije od oko 2,5 miliona barela dnevno. Iranska revolucija je dovela tun najvee cene nafte u posleratnom periodu. Ukupan uticaj iranske revolucije ich neto kasnije iransko-irakog rata rezultirao je vie neo dupliranjem cena nafte von 14 dolara po barelu 1978. godine na 35 dolara po barelu 1981. godine. Danas, tri decenije kasnije, Iran, der Iran, der Irak I dalje proizvodi oko milion barela nafte manje nego neposredno vor poetka rata 1980. godine. Der Schiedsrichterassistent zeigt eine Bestatigungs-Ecke an, um den nachsten Spielzug hangen zu lassen. Der eingewechselte Torwart zogert nicht und spielt den Ball an den Pfosten. Zavisnost zapadnih zemalja, ali ich sve vee potrebe novih rastuih ekonomija (Kina, Indija), od.................................., Sa druge strane, zemlje koje poseduju naftu iskazuju elju da einer diktiraju uslove, tako da imamo sloenu geopolitiku situaciju koja preti novim moguim sukobima, zu smo mogli i nauiti iz injenica koje nam, upravo govori, istorija cena nafte.